PRESENTACIÓ
Treballs Principals
Contacte


- Gestió i tractament de cartografia digital.

- Aixecaments topogràfics, replanteig d´urbanitzacions, finques, solars etc.

- Elaboració d'estudis geològics i geotècnics

- Medicions i valoracions.- Redacció de projectes basics. 

- Redacció de projectes constructius  d´Obra Civil de nou traçat, reforç, rotondes etc.

- Redacció de projectes d´accesos a zones Industrials i urbanes.

- Redacció de projectes de col-lectors i EDARS.

- Redacció de projectes d´urbanitzacions de zones Industrials i Urbanes.
- Direcció d'Obres d'enginyeria civil

- Direcció de Coordinador de Seguretat i Salut.
 
- Assistència tècnica per l'elaboració de Projectes i Obres

- Elaboració de plans de Control de la Qualitat          Rambla Ferran, 30 5è 2a • 25007 Lleida • Tel: 973 243 300 • Fax: 973 243 772
                             http://www.proyectec.eu • Email: proyectec@proyectec.eu

 
Top